Vuoden 2017 palkitut

Miten toimii vastuullinen yritys? – kilpailusarjassa palkitaan kolme joukkuetta ja annetaan kunniamaininnat kahdelle joukkueelle. Vuonna 2017 kilpailusarjassa palkittiin seuraavat joukkueet

III-palkinto: Karakallion koulu 9C: Vastuullinen Kotipizza

Hyvin toteutettu henkilökunnan haastattelu, jossa käsiteltiin vastuullisuutta eri sidosryhmien näkökulmasta. Asiakkaiden tarpeet ja niihin liittyvät haasteet sekä turvallisuus ja viihtyvyys tuotiin hyvin esille. Vastuullisuuden todettiin olevan tärkeä kilpailutekijä, ja raaka-aineiden laatu ja alkuperä mainittiin. Yrittäjän tyytyväisyys ja ketjun valvonta ovat avaintekijöitä yrityksen menestymiselle. Kilpailutyö oli asiallisesti tehty.

 II palkinto: Leppävaaran koulu 9C Vastuullisuus ja terveyspalveluyritykset

Kilpailutyö kuvaa Terveystalon ja Diacorin yhdistymisprosessia, joka on erittäin ajankohtainen tapahtuma. Eri vastuualueet on valaistu hyvin ja jatkoseurauksista on tehty analyysi. Fuusion mahdollisia vaikutuksia uuteen SOTE-järjestelmään ja SOTE:n vaikutus toimintaympäristöön on myös kartoitettu. Kypsä analyysi.

I palkinto: Olarin Koulu 9D: Sea Life – vastuullinen yritys?

Monipuolinen ja hyvin toteutettu analyysi vastuullisesta yrityksestä. Kirjallinen alustus määrittelee tärkeät vastuullisuustekijä selvästi ja se noudattaa yleistä periaatetta. Yrityksen avainhenkilöiden haastattelu on teknisesti laadukas ja asiallinen. Kysymysten ja vastausten johtopäätökset ovat perusteltuja ja antavat myönteisen kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta. Tehtävä on hyvin ymmärretty ja toteutettu.

Kunniamaininnnat

Lintumetsän koulu: Magneettihissi-Arda-hissi

Innovatiivinen ja ennakkoluuloton keksintö joka saattaa kiinnostaa alan yrityksiä. Joitakin vastuullisuuteen liittyviä osa-alueita tuodaan esille. Kehityskelpoinen liikeidea joka voi johtaa uuteen toimintamalliin alalla. Kannattaa jatkaa idean jalostamista yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Nöykkiön koulu: Kissakahvila 

Ideana yhdistää eläinrakkauden ja taloudellisen toiminnan joka saattaa onnistua jos oikea kohderyhmä saavutetaan tehokkaalla markkinoinnilla. Kannattaisi keskustella kissaihmisten kanssa ja tehdä markkinatutkimus asiakkaiden mielipiteistä.