Miten toimii vastuullinen yritys

Espoon Leppävaara-Albergan Rotaryklubi ja Helsingin seudun kauppakamari järjestävät yhteistyössä Espoon opetustoimen kanssa lukuvuonna 2018-2019 yrittäjyyteen liittyvän kilpailun Espoon ja Kauniaisten suomen- ja ruotsinkielisille kouluille.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yläkoulun ja lisäopetusluokkien oppilaat työpareina tai erikokoisina tiimeinä. Oppilaat voivat tarkastella vastuullisen yrityksen ominaisuuksia itse valitsemallaan tavalla esimerkiksi etiikan tai kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kilpailutyön toteutustapa on vapaa: se voi olla kirjoitelma, näytelmä, tutkielma, haastattelu, posteri tai sarjakuva. Työn voi toteuttaa myös sähköisenä: videona, verkkosivuina tai PowerPoint-esityksenä. Töihin liitetään lyhyt, korkeintaan kokoa A4 oleva kuvaus, kuten käsikirjoituksen tiivistelmä, jos kilpailutyö on esimerkiksi video. Kilpailutyö voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Kilpailuun lähetetään 1-4 työtä koulua kohden. Kilpailutyöt lähetetään perjantaihin 28.2.2019 mennessä nina.forsman@espoo.fi tai postiosoitteeseen Nina Forsman, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Työt arvioi raati, joka koostuu Helsingin seudun kauppakamarin ja Leppävaaran Rotaryklubin edustajista sekä yrityskasvatuksen ja viestinnän asiantuntijoista. Arviointiin vaikuttavat lisäksi yrityselämän edustajien lausunnot kilpailutöistä. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työn kokonaisuuteen ja sen perusteluihin, sanoman selkeyteen, uusiin oivalluksiin ja useisiin näkökulmiin sekä hyvään kieliasuun ja tekniseen toteutukseen.

Kilpailun tulokset julkistetaan 4.4.2019 järjestettävässä tilaisuudessa. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä jakaa palkinnot. Voittajatyöt julkaistaan Fronterissa.

Rahapalkintoihin on varattu 2000 €. Summa jaetaan voittajaryhmille/luokille opintoretkistipendeinä raadin parhaaksi katsomalla tavalla. Tämän lisäksi jaetaan yksilökohtaisia tuotepalkintoja. Myös kilpailutöiden ohjaajia muistetaan.